Hledejte nejvýhodnější letecké jízdenky

Grenada The Grenada Chocolate Company

Dovolená Grenada The Grenada Chocolate Company


Grenada, malý karibský ostrov s úchvatnou krajinou a teplým klimatem, patří mezi skryté poklady Karibského moře. Kromě krásných pláží a úchvatných korálových útesů je Grenada také známá svou vynikající kakaovou produkcí. A jednou z nejvýznamnějších společností v tomto odvětví je The Grenada Chocolate Company.

Grenada Chocolate Company byla založena v roce 1999 s cílem vytvářet vysoce kvalitní čokoládové výrobky z kakaových bobů pěstovaných na ostrově. Společnost se odlišuje od většiny výrobců čokolády, protože zpracovává i kakaová zrna na ostrově, místo toho, aby je vyvážela do zahraničí. Tím se značně snižuje uhlíková stopa výroby čokolády a také se zaručuje vysoká kvalita a čerstvost výrobků.

The Grenada Chocolate Company si zakládá na udržitelnosti a spravedlivém obchodování s farmáři. Spolupracuje s více než 150 místními farmáři a podporuje jejich práci v oblasti pěstování kakaa. Farmáři jsou spravedlivě placeni za svou práci a mají dlouhodobé smlouvy s firmou. To přináší pozitivní dopad na místní komunitu a zvyšuje životní úroveň zemědělců.

Proces výroby čokolády v The Grenada Chocolate Company je ruční a tradiční. Kakaová zrna jsou ručně sklízena a fermentována, což poskytuje jejich charakteristickou chuť a aroma. Poté jsou sušena na slunci a následně zpracována na malé čokoládové továrně, která je otevřená pro veřejnost. Tímto způsobem se návštěvníci mohou dozvědět více o procesu výroby a ochutnat čerstvou grenadskou čokoládu.

Grenada Chocolate Company nabízí širokou škálu čokoládových výrobků. Od tradičních tmavých čokoládových tabulek s různými procenty kakaa po jedinečné a exotické příchutě, jako je chilli nebo mořská sůl. Každá čokoláda je ručně balena a označena, aby zákazníci věděli, že podporují udržitelnou a etickou produkci čokolády.

Návštěva Grenada Chocolate Company je nejen chutným zážitkem, ale také nabízí možnost objevit krásu ostrova. Továrna se nachází na odlehlém místě, obklopená zeleným pralesem a kakaovými plantážemi. Návštěvníci se mohou projít po farmě, sledovat proces zpracování kakaových bobů a ochutnat čokoládové speciality v přátelském a příjemném prostředí.

Grenada Chocolate Company se stala příkladem pro ostatní výrobce čokolády v Karibiku. Jejich důraz na udržitelnost, spravedlivý obchod a vysokou kvalitu čokolády získal uznání nejen od zákazníků, ale také od odborníků. Společnost exportuje své produkty do celého světa a jejich čokoláda je oblíbená nejen mezi místními, ale i mezi turisty a příznivci kvalitních potravin.

Všichni, kteří navštíví Grenadu, by měli vyzkoušet Grenada Chocolate Company. Je to jedinečná příležitost poznat regionální kvalitu čokolády a podpořit místní ekonomiku. Ať už jste čokoládovým milovníkem nebo jen cestovatelem, který hledá autentické zážitky, návštěva této čokoládové továrny je určitě nepřehlédnutelná aktivita během vaší dovolené na Grenadě.


Ubytování Grenada The Grenada Chocolate Company


The Grenada Chocolate Company is a unique and luxurious accommodation located on the beautiful island of Grenada in the Caribbean. Nestled amidst the lush greenery and picturesque landscapes, it offers a serene and tranquil escape for chocolate lovers and nature enthusiasts alike.

The accommodation at The Grenada Chocolate Company is designed to provide guests with a truly immersive experience. From the moment you step foot on the property, you are greeted with the aroma of freshly made chocolate, as the resort boasts its very own organic cocoa farm and chocolate factory.

The guest rooms are spacious, comfortable, and tastefully decorated, with each room offering stunning views of the surrounding cocoa trees and tropical gardens. The design of the rooms reflects the rich history and culture of Grenada, with elements of local craftsmanship and artwork adorning the walls.

One of the highlights of staying at The Grenada Chocolate Company is the opportunity to learn about the chocolate-making process firsthand. Guests can participate in guided tours of the cocoa farm and chocolate factory, where they can witness the entire journey from bean to bar. They can learn about the different varieties of cocoa, the traditional methods of harvesting and fermenting the beans, and the intricate process of chocolate-making.

For those with a sweet tooth, the resort offers chocolate-making workshops, where guests can learn how to create their own artisanal chocolates using freshly harvested cocoa beans. It's a truly hands-on and interactive experience that allows visitors to appreciate the artistry and craftsmanship behind high-quality chocolates.

Aside from the chocolate-themed activities, The Grenada Chocolate Company offers a range of other amenities and services. Guests can take a dip in the infinity pool, surrounded by tropical plants and colorful flowers, or relax in the spa, which offers a range of rejuvenating treatments inspired by the healing properties of cocoa.

The resort also features a restaurant that serves a delectable array of dishes infused with cocoa. From savory entrées to decadent desserts, each dish is prepared using locally sourced ingredients and the finest quality chocolate, creating a unique and unforgettable dining experience.

For those who prefer to explore the island, The Grenada Chocolate Company can arrange various excursions and activities. From guided hikes through the rainforest to snorkeling in the crystal-clear waters of the Caribbean Sea, there is something for everyone to enjoy.

In conclusion, The Grenada Chocolate Company offers a truly unforgettable experience for chocolate lovers and nature enthusiasts alike. With its luxurious accommodations, chocolate-themed activities, and beautiful surroundings, it is the perfect destination for a unique and indulgent getaway. Whether you're a fan of chocolate or simply looking for a tranquil escape, this resort has something to offer everyone.


Letenka Grenada The Grenada Chocolate Company


The Grenada Chocolate Company: Explore the World of Grenadian Chocolate

In the beautiful Caribbean island of Grenada lies The Grenada Chocolate Company, a small-scale chocolate factory that has gained recognition worldwide for its exquisite organic chocolate products. Nestled amidst lush cocoa farms, this bean-to-bar chocolate producer is on a mission to promote sustainable agriculture and preserve the integrity of Grenada's historic cocoa industry.

Founded in 1999 by Mott Green, Doug Browne, and Edmond Brown, The Grenada Chocolate Company is a pioneer in the field of sustainable, ethical chocolate production. The company takes pride in the fact that every single step of the chocolate-making process takes place in Grenada – from growing the cocoa beans to wrapping the finished bars. This vertical integration allows them to have complete control over quality and ensures that the economic benefits of the industry stay within the local community.

Grenada, often referred to as the "Spice Isle," has a long history of cocoa cultivation. The island's volcanic soil, abundant rainfall, and tropical climate create the perfect conditions for growing some of the finest cocoa beans in the world. The Grenada Chocolate Company works closely with local farmers, practicing organic farming methods and emphasizing fair trade principles. By paying premium prices for their cocoa beans, the company supports the livelihoods of over 150 families on the island.

The process of making chocolate at The Grenada Chocolate Company is a labor of love. It begins with carefully harvesting ripe cocoa pods by hand, a skill passed down through generations of Grenadian farmers. The beans are then fermented and sun-dried to enhance their flavors. Once dried, the chocolate makers at the factory roast and grind the beans into a fine cocoa liquor. This liquor is then transformed into chocolate bars, truffles, and other delectable treats, using traditional methods and antique machinery.

The company's commitment to sustainability extends beyond its production methods. The Grenada Chocolate Company is proud to operate as a carbon-neutral business, powered entirely by renewable energy sources. They use solar panels and a hydroelectric turbine to produce electricity and even recycle the cocoa shells to fuel their chocolate-making process. This dedication to sustainable practices has earned the company numerous awards and accolades, including recognition from the Slow Food movement and the Henry Ford Foundation.

Visitors to Grenada can indulge in the unique experience of touring The Grenada Chocolate Company's factory. Guided tours allow guests to witness the chocolate-making process firsthand, from the cocoa bean grinding to the final packaging. Visitors can also learn about the history of cocoa cultivation on the island and gain insights into the company's efforts to preserve traditional agricultural practices.

The chocolate produced by The Grenada Chocolate Company has gained international acclaim for its exceptional taste and quality. The bars are renowned for their complex flavors, with notes of ripe fruit, earthy undertones, and a hint of nuttiness. Whether enjoyed alone or as an ingredient in various recipes, Grenadian chocolate offers a truly indulgent experience for any chocolate lover.

The Grenada Chocolate Company stands as a testament to the rich cultural heritage of Grenada, showcasing the island's commitment to sustainable agriculture and producing world-class chocolate. With each bite of their chocolate, you not only savor the exquisite flavors but also contribute to the preservation of a unique cocoa industry that has thrived for centuries. So, the next time you have a craving for gourmet chocolate, indulge in the delicious creations from The Grenada Chocolate Company, and let your taste buds embark on a journey to the stunning Caribbean island of Grenada.


Nejčastější dotazy a odpovědi Grenada The Grenada Chocolate Company


1. Jak dlouho už Grenada The Grenada Chocolate Company existuje?
Odpověď: Společnost Grenada The Grenada Chocolate Company byla založena v roce 1999.

2. Jaký je hlavní produkt společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Hlavním produktem společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company je čokoláda vyrobená z třešňových semen kakaovníku pěstovaných na ostrově Grenada.

3. Kde se nachází pěstírna čokolády společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Pěstírna čokolády se nachází na ostrově Grenada v Karibiku.

4. Jak se provádí výroba čokolády společností Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Výroba čokolády společností Grenada The Grenada Chocolate Company začíná sklizní kakaových třešní, které se pak fermentují, suší a praží. Po pražení se semena kakaovníku mlejí na kakaovou hmotu a smíchají s cukrem a dalšími přísadami. Nakonec se hmotu nalije do forem a nechá ztuhnout.

5. Je čokoláda společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company organická?
Odpověď: Ano, čokoláda společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company je vyráběna z organicky pěstovaných kakaových třešní.

6. Kde mohu zakoupit čokoládu společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Čokoládu společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company lze zakoupit prostřednictvím jejich webové stránky nebo u vybraných prodejců čokolády.

7. Nabízí společnost Grenada The Grenada Chocolate Company různé druhy čokolády?
Odpověď: Ano, společnost Grenada The Grenada Chocolate Company nabízí různé druhy čokolády, včetně čokolády s různými chutěmi a procentem kakaa.

8. Jaká je historie pěstění kakaovníku na ostrově Grenada?
Odpověď: Pěstění kakaovníku na ostrově Grenada sahá až do 18. století, kdy byl kakaovník dovezen ze Střední Ameriky. Od té doby je kakaový průmysl důležitou součástí hospodářství ostrova.

9. Spolupracuje společnost Grenada The Grenada Chocolate Company s místními farmáři?
Odpověď: Ano, společnost Grenada The Grenada Chocolate Company pracuje s místními farmáři, kteří poskytují kakaové třešně pro výrobu čokolády.

10. Jaký je cíl společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Cílem společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company je podporovat udržitelné zemědělství a výrobu čokolády vyrobené z kvalitních surovin a s ohledem na životní prostředí.


Počasí Grenada The Grenada Chocolate Company


Grenada, známá také jako "Ostrovy koření", se nachází v Karibiku a je známá svou vynikající čokoládou. A jednou z nejvýznamnějších společností na výrobu čokolády na ostrově je The Grenada Chocolate Company.

The Grenada Chocolate Company byla založena v roce 1999 a rychle se stala předním výrobcem organické čokolády v regionu. Co dělá tuto společnost jedinečnou, je fakt, že více než 75% čokolády, kterou vyrábí, je vyrobeno přímo na ostrově z místních kakaových bobů.

Firma používá pouze organický a udržitelný přístup k pěstování kakaa. Tímto způsobem se zajišťuje, že zemědělci a jejich rodiny mají stabilní a udržitelný zdroj obživy. Když se kakaové boby sklízejí, jsou přepravovány do malé čokoládovny The Grenada Chocolate Company, kde jsou ručně zpracovávány.

Společnost je známá svým závazkem k udržování všech přírodních chutí a vlastností kakaa. Proto používá tradiční metody, jako je mletí kakaových bobů na kamenitém mlýně a následné ruční temperování čokolády. Tímto způsobem zůstává chuť a aroma kakaa nedotčeny a jeho přírodní krása je zachována.

The Grenada Chocolate Company také usiluje o minimalizaci svého ekologického stopy. Čokoládovna je napájena sluneční energií a společnost se snaží minimalizovat množství odpadu, který produkuje. Například všechny obaly používané na čokoládu jsou biologicky odbouratelné a vyráběny z obnovitelných materiálů.

Kvalita čokolády vyrobené The Grenada Chocolate Company byla oceněna mnoha prestižními mezinárodními cenami. Jejich produkty jsou oblíbené u čokoládových nadšenců po celém světě. A nejenže je jejich chuť vynikající, ale každý kousíček čokolády z tohoto podniku obsahuje také dávku dobrého pocitu, že podpořil udržitelnou a spravedlivou výrobu.

Když se podíváte na krabičku čokolády Grenada Chocolate Company, neuvidíte jen sladkou pochoutku, ale také příběh o odpovědném podnikání, které těží na přírodních zdrojích a podporuje místní komunitu. Tato společnost je skutečným vzorem pro ostatní v potravinářském průmyslu a pro celý svět.

Takže příště, když si dáte kousek čokolády od The Grenada Chocolate Company, užijte si nejen neodolatelnou chuť, ale také vědomí, že jste podpořili udržitelné podnikání a místní komunitu na ostrově Grenada.


Největší internetový výběr letů

Velké množství spokojených klientů

Zajištění nejnižší ceny

Nejvýhodnější lety po celém světě

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Vyhledat letenky